Your domain registration is pending. Check again in an hour

Updates


Testimonials

5 months ago
Hands down the best place to have chicken fried rice in town!
- Wilson D
2 months ago
(Translated by Google) Nice shop space, friendly staff (Original) Không gian quán đẹp, nhân viên thân thiện
- PHONG P
5 months ago
(Translated by Google) This is a very good chicken rice restaurant, the owner is very careful in choosing ingredients and upholding food safety. The boss is extremely passionate about sound so his investment in the restaurant is as meticulous as the sound, I really like this shop! (Original) Đây là quán cơm gà rất ngon, anh chủ quán rất kỹ trong việc chọn nguyên liệu và đề cao tuyệt đối về an toàn thực phẩm. Anh boss cực kỳ đam mê âm thanh nên việc đầu tư cho quán ăn anh cũng tỉ mẫn như âm thanh vậy, mình rất thích quán anh này!
- Huynh C

Contact Us

Contact

Call now
  • 096 162 37 72

Address

Get directions
210 Trưng Nữ Vương
Châu Phú B
Châu Đốc
An Giang
Vietnam

Opening Hours

Mon:6:00 am – 8:00 pm
Tue:6:00 am – 8:00 pm
Wed:6:00 am – 8:00 pm
Thu:6:00 am – 8:00 pm
Fri:6:00 am – 8:00 pm
Sat:6:00 am – 8:00 pm
Sun:6:00 am – 8:00 pm
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.