Your domain registration is pending. Check again in an hour

Updates


Testimonials

10 months ago
Hands down the best place to have chicken fried rice in town!
- Wilson D
3 weeks ago
(Translated by Google) Delicious food. Clean (Original) Đồ ăn ngon. Sạch sẽ
- Liễu T
4 months ago
(Translated by Google) I really like the food in this shop. Completeness. Here the staff are very enthusiastic. The cooking is very nice, the ingredients are safe, the restaurant is very clean with no dirt. There are no words of compliment to describe the food, staff and scenes in the restaurant. Actually it's very very very very very very delicious. (Original) Tôi rất rất thích món ăn trong quán này. Không thể chê được. Ở đây nhân viên rất nhiệt tình. Chế biến món ăn rất đẹp mắt, nguyên liệu chế biến an toàn , nhà hàng rất sạch sẽ không có một chút dơ bẩn. Không còn từ khen nào để tả được món ăn, nhân viên và cảnh ở trong quán. Thật sự thì rất rất rất rất rất rất rất rất ngon.
- Axe M

Contact Us

Contact

Call now
  • 096 162 37 72

Address

Get directions
210 Trưng Nữ Vương
Châu Phú B
Châu Đốc
An Giang
Vietnam

Opening Hours

Mon:6:00 am – 8:00 pm
Tue:6:00 am – 8:00 pm
Wed:6:00 am – 8:00 pm
Thu:6:00 am – 8:00 pm
Fri:6:00 am – 8:00 pm
Sat:6:00 am – 8:00 pm
Sun:6:00 am – 8:00 pm
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.